(UTC+4.00) Tbilisi
T2449498695

შპს კასლეთი 2

საიდენტიფიკაციო კოდი: 406107118
ქვეყანა Georgia
ფაქტიური მისამართი: M. Kostava 1st Lane N33, 0179 Tbilisi, Georgia
იურიდიული მისამართი: M. Kostava 1st Lane N33, 0179 Tbilisi, Georgia
კომპანიის დირექტორი:
კომპანიის ელ ფოსტა: dbichelashvili@grpc.ge
კომპანიის ვებ გვერდი: grpc.ge
კომპანიის ტელეფონი: (+995 32) 293 1111
საქმიანობის სფეროები: