(UTC+4.00) Tbilisi
T2449498695

მინა

საიდენტიფიკაციო კოდი: 236034830
ქვეყანა Georgia
ფაქტიური მისამართი: სოფ. ქსანი
იურიდიული მისამართი: სოფ. ქსანი
კომპანიის დირექტორი:
კომპანიის ელ ფოსტა: mina@mina.com.ge
კომპანიის ვებ გვერდი: http://www.sisecamcamambalaj.com/ka
კომპანიის ტელეფონი: 995 32 244 99 87
საქმიანობის სფეროები:
14820000 მინა
14800000 სხვადასხვა არალითონური მინერალური პროდუქტი